Informatie over databescherming

VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE KRACHTENS DE WETGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING:

Radeberger Gruppe KG
Darmstädter Landstr. 185
60598 Frankfurt am Main

E-mail:
Website: www.radeberger-gruppe.de


CONTACTGEGEVENS VAN DE OFFICIER VOOR GEGEVENSBESCHERMING:

Data Protection Officer
Radeberger Gruppe KG
Darmstädter Landstr. 185
60598 Frankfurt am Main

E-mail:

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus; daarom verzamelen wij in principe alleen persoonsgegevens wanneer dit nodig is. Onderstaande informatie geeft u een overzicht van welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt bij het gebruik van onze websites. Wij houden deze informatie over gegevensbescherming altijd actueel. Indien nodig passen we deze informatie, aan gewijzigde actuele of wettelijke randvoorwaarden, aan. Deze aanpassingen worden geaccepteerd door het gebruik van onze websites.


GEGEVENSBESCHERMING OP DEZE WEBSITE

1. Automatisch gegenereerde gegevens
2. Cookies
A) Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking
B) Cookiecategorieën
C) Rechtsgrondslag
D) Verwijdering van cookies
E) Speciale cookies
3. Prijsvragen/promotiecampagnes
4. Contact
5. Toegang van derden
6. Duur van de gegevensverwerking
7. Uw rechten


Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze websites bezoekt, worden gegevens van uw server, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, automatisch in logbestanden verwerkt. Dit geldt voor de volgende gegevens:

- Type of versie van de browser
- Operationeel systeem
- Provider
- IP-adres
- Bezochte websites (en eventuele zoekwoorden)
- Referrer URL (de eerder bezochte site)

Wij verwerken deze gegevens niet samen met andere persoonsgegevens van u. Dat wil zeggen dat wij deze gegevens niet persoonlijk aan u koppelen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 (1) letter f, GDPR. De verwerking is nodig om de functionaliteit van de website te waarborgen en statistische evaluaties uit te voeren om de inhoud van de website te optimaliseren en correct weer te geven. Indien nodig, de voor vervolging noodzakelijke informatie beschikbaar te stellen aan de vervolgende autoriteiten, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval. Dit is ook het legitieme belang van de gegevensverwerking. Deze gegevensverwerking is absoluut noodzakelijk voor de werking van de websites. Het is derhalve niet mogelijk hiertegen bezwaar te maken.

De bovengenoemde gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om de eerdergenoemde doeleinden te bereiken. In het geval dat uw IP-adres wordt verwerkt, zullen deze uiterlijk na 6 maanden worden gewist.


2. COOKIES

De verschillende soorten cookies en vergelijkbare technologieën die op onze website worden gebruikt, worden hieronder beschreven:


A) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website in uw internetbrowser worden aangemaakt en opgeslagen. De volgende keer dat de website met hetzelfde apparaat wordt opgeroepen, worden de daarin opgeslagen gebruiksgegevens teruggestuurd naar de website die ze heeft aangemaakt (first-party cookie) of doorgestuurd naar een andere website waartoe ze behoort (third-party cookie). Zo herkent de website bij latere bezoeken van de gebruiker of hij al eerder met deze browser is opgeroepen. Daardoor kan de website bij een volgend bezoek worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker, kan het gebruik van de website statistisch worden geëvalueerd en kan de weergave van de getoonde inhoud worden gevarieerd. De term cookies wordt hierna gebruikt voor alle technologieën die gebruikersgegevens lokaal opslaan en deze, indien nodig, tijdens uw websitebezoek aan ons of aan externe aanbieders doorgeven.


B) Cookie categorieën

Cookies hebben verschillende opslagperiodes. Onze website gebruikt zowel permanente cookies" als, "sessiecookies":

AA) Session cookies worden alleen opgeslagen tijdens uw huidige bezoek aan de website. Ze zijn bedoeld om u in de gelegenheid te stellen onbeperkt gebruik te maken van onze diensten. En zodat deze bezoeksessie zo gebruiksvriendelijk mogelijk zal zijn. Indien sessiecookies zijn uitgeschakeld, is er geen garantie dat u onbeperkt gebruik zult kunnen maken van al onze diensten.

BB) Permanente cookies blijven ook na uw bezoek aan onze website tijdelijk lokaal opgeslagen in uw internetbrowser (tijdelijke cookies) en dienen om u ook na het huidige bezoek zo comfortabel mogelijk gebruik te laten maken van onze website en worden door ons alleen voor dit doel gebruikt. Het uitschakelen van deze cookies zal over het algemeen geen invloed hebben op de bruikbaarheid van onze website.

Afhankelijk van hun functie en doel kunnen cookies in de volgende categorieën worden ingedeeld:

CC) Noodzakelijke cookies (type 1)
Deze cookies zijn verplicht voor de optimale werking van onze website en de functies ervan. Ze maken het mogelijk het gebruiksgemak en de prestaties van websites te verbeteren en verschillende functies ter beschikking te stellen. Zo kan bijvoorbeeld reeds verstrekte informatie (zoals gebruikersnaam, taalkeuze of de plaats waar u zich bevindt) worden opgeslagen, zodat u niet opnieuw informatie hoeft in te voeren.

De volgende noodzakelijke cookie wordt geplaatst: last Visit: Deze cookie wordt gebruikt om de selectie van het leeftijdsverificatieproces op te slaan. Verloopt: na 24 uur

Onze website kan ook inhoud van derden bevatten, zoals Facebook-diensten of YouTube-video's. Deze derde partijen kunnen cookies plaatsen terwijl u onze website gebruikt en informatie ontvangen over dit websitegebruik. De cookies worden voornamelijk gebruikt om inhoud van sociale media, zoals social plug-ins, op onze website te integreren. Meer informatie over cookies van derde partijen vindt u hieronder en op de websites van de derde partijen.


C) Rechtsgrondslag

De cookies verwerken alleen geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens. Het verstrekken van deze gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht, noch vereist voor het sluiten van een overeenkomst. Voor zover persoonsgegevens ook in de vorm van gepseudonimiseerde gegevens worden verwerkt, is de rechtsgrondslag hiervoor de door u bij toegang tot onze website gegeven toestemming (Art. 6 (1) (a) GDPR).


D) Verwijdering van cookies

U kunt onze website ook bezoeken zonder cookies te gebruiken. Het voorkomen van het opslaan van nieuwe cookies en het verwijderen van reeds geplaatste cookies kan worden bereikt door de volgende stappen:
Als u toestemming hebt gegeven (art. 6 (1) (a) gdpr), zullen wij uw gegevens wissen, met werking voor de toekomst, nadat u uw toestemming hebt ingetrokken of nadat het doel van de verwerking is opgehouden van toepassing te zijn. U kunt de intrekking per brief of per e-mail aan ons toesturen. Voor informatie over het automatisch wissen van cookies verwijzen wij u naar de instructies van uw browser of de fabrikant van uw terminal/apparaat. Aanvullende informatie over functionele cookies en marketing cookies (type 2 en type 3) en hun individuele verwijdering ten opzichte van specifiek aangewezen derde partijen vindt u hieronder.


3. PRIJSVRAGEN/PROMOTIECAMPAGNES

Als u deelneemt aan een door ons georganiseerde prijsvraag of soortgelijke actie, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om de actie uit te voeren en te documenteren, enz. In principe worden gegevens alleen aan derden doorgegeven als dit voor de verwerking of uitvoering noodzakelijk is (bijv. aan dienstverleners voor het verzenden van de prijzen en dergelijke). De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) en (f) GDPR. Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking in verband met wedstrijden en soortgelijke campagnes vindt u ook in de deelnamevoorwaarden van de desbetreffende campagne.


4. CONTACT

Als u contact met ons opneemt via e-mail, sociale media, contactformulier of op een andere manier (bv. Door een vraag, klacht of dergelijke), verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens. De verwerking vindt plaats om de aanvraag/klacht of iets dergelijks te behandelen en te documenteren. Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit nodig is voor de verwerking of uitvoering (bijv. Aan de organisator in het geval van inschrijvingen voor een evenement). De grondregel voor de gegevensverwerking is art. 6 (1) (a), (b) en (f) gdpr.


5. TOEGANG VAN DERDEN

De gegevensverwerking gebeurt alleen door ons en, indien nodig, door door ons ingeschakelde dienstverleners evenals, u daarvoor toestemming geeft of in het kader van contractuele relaties. Ook door andere derden en in het geval van gepseudonimiseerde gegevens ook door ondernemingen van de Oetker Groep waarmee wij verbonden zijn. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken op grond van een officiële of wettelijke verplichting.


6. DUUR VAN GEGEVENSVERWERKING

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken zolang de doeleinden die voor de desbetreffende verwerking in de zin van Art. 6 (1) GDPR blijven bestaan en/of totdat de verjaringstermijnen van eventuele vorderingen en wettelijke verplichtingen tot opslag van de gegevens zijn verstreken.


7. RECHTEN

U hebt altijd recht op toegang met betrekking tot de gegevens die over u zijn opgeslagen en een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en een recht van bezwaar (Art. 15-21 GDPR), een recht om uw toestemming in te trekken, indien van toepassing, (met ingang van de toekomst, Art. 7 GDPR) en een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 GDPR).

Indien u uw rechten wenst te doen gelden of vragen hebt die deze informatie over gegevensbescherming niet kunnen beantwoorden, gelieve dan een brief of een e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming (voor contactgegevens, zie hierboven).